REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPÓW DELIGHT WEDLINKA

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta, zwanego dalej „Programem”.
 2. Organizatorem programu jest firma Delight Wedlinka, zwana dalej „Organizatorem”
 3. Program skierowany jest do klientów – zwanych dalej „Uczestnikami” – dokonujących zakupów w sklepach stacjonarnych sieci Delight Wedlinka
 4. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników nabywających produkty, których wartość w funtach jest zamieniona na punkty w przeliczniku £1=1 punkt. Punkty gromadzone są na Karcie Stałego Klienta. 1 punkt w przeliczeniu na funty ma wartość £0.01 i może być wykorzystany jako rabat przy zakupach powyżej £20.
 5. Karta Stałego Klienta pozostaje własnością Delight Wedlinka, który to podmiot może w każdej chwili zakończyć program lojalnościowy lub też zmienić lub poprawić zasady działania programu lojalnościowego.
 6. Każdy członek programu lojalnościowego jest uprawniony do posiadania jednej Karty Stałego Klienta. Delight Wedlinka zastrzega sobie prawo do odmówienia członkostwa, połączenia kont oraz zamknięcia konta w każdym momencie trwania programu lojalnościowego
 7. Delight Wedlinka w każdym momencie może odmówić wydania, wycofać lub też zlikwidować konto programu lojalnościowego w przypadku:
  • nadużycia lub próby nadużycia zasad programu lojalnościowego
  • naruszenia lub próby naruszenia zasad programu lojalnościowego
  • każdego zachowania, w tym kradzieży, działania na szkodę, obraźliwego w stosunku do pracowników, oraz podawania fałszywych informacji
 8. Karta Stałego Klienta nie może być przedmiotem zakupu, sprzedaży czy też innego obrotu handlowego
 9. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestnika od momentu podpisania niniejszego dokumentu

Gromadzenie punktów na koncie Uczestnika Programu

 1. Punkty w Programie przyznawane są za dokonanie zakupu w jednym ze sklepów stacjonarnych firmy Delight Wedlinka i mogą być wykorzystane w każdym ze sklepów tej sieci
 2. Punkty mogą być naliczane wyłącznie po okazaniu Karty Stałego Klienta i tylko w momencie zakupu. Karta musi być okazana przed dokonaniem płatności. W przypadku braku karty podczas transakcji nie ma możliwości dodania punktów do konta Uczestnika w terminie późniejszym
 3. Punkty przyznawane są po potraceniu z zakupów Uczestnika odpowiednich rabatów lub promocji.
 4. Punkty przeliczane są na podstawie dokonanego zakupu w funtach, £ 1 przekłada się na 1 punkt, 1 punkt na Karcie Stałego Klienta ma wartość £0.01 i może być wykorzystany jako rabat przy zakupach powyżej £20. Firma Delight Wedlinka zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionych wcześniej stawek w dowolnym momencie, umieszczając informacje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w sklepach i na stronie internetowej firmy Delight Wedlinka. Uważa się, że Uczestnicy którzy będą kontynuowali udział w programie lojalnościowym, przyjmują zmienione zasady programu lojalnościowego
 5. Uczestnicy są odpowiedzialni za swoją Kartę Stałego Klienta . Delight Wedlinka nie zwraca punktów, które już zostały wykorzystane, bez względu na to czy karta została użyta przez powołaną lub niepowołaną osobę. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty nie ma możliwości przywrócenia utraconych punktów.
 6. Podczas jednej transakcji można wykorzystać punkty tylko z jednej karty. Nie ma możliwości sumowania punktów z dwóch różnych kart.
 7. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do otrzymania informacji o stanie konta Programu i ilości punktów zgromadzonych na Karcie. Informację taką może uzyskać osobiście podczas dokonywania zakupów w sklepie Delight Wedlinka
 8. Uczestnicy mogą mieć ustanowiony limit punktów za produkty promocyjne lub alkoholowe
 9. Uczestnicy muszą wykorzystać swoje punkty kiedy osiągną 10.000 punktów lub punkty o wartości £100).
 10. Minimalna wartość zakupów do uzyskania punktów wynosi £1.
 11. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 12. Saldo punktów na koncie Uczestnika może nie zostać zaktualizowane od razu po dokonaniu zakupów, może minąć do 24 godzin, zanim punkty pojawia się na koncie i będzie można je wykorzystać.
 13. W przypadku zwrotu produktu za który Uczestnik otrzymał punkty, Delight Wedlinka zastrzega sobie prawo do odjęcia naliczonych punktów z konta Uczestnika.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi dokonania zakupu z wykorzystaniem Karty (i naliczenia punktów), w przypadku zakupu towarów w ilościach hurtowych lub towarów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, iż zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną prze niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich odsprzedaży
 15. Delight Wedlinka zastrzega sobie prawo do odliczania lub korygowania salda punktow Uczestnika w przypadku blednego uznania punktow lub gdy ma uzasadnione podejrzenia nieuczciwej dzialalnosci lub naruszenia warunkow niniejszego regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Aby przystąpić do Programu konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. Dokonanie zakupów w jednym ze sklepów sieci Delight Wedlinka
 2. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz złożenie oświadczenia o zgodzie Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją Programu. Spełnienie tego warunku następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego w sklepie.
 3. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowanie.
  • Od momentu otrzymania Karty Stałego Klienta Uczestnik może gromadzić punkty na swoim koncie posługując się Kartą Stałego Klienta podczas zakupów
  • W przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy użytkownik nie dokona zakupu, jego stan karty zostaje wyzerowany i wraca do rabatu bazowego.
  • Jeżeli w ciągu 12 miesięcy Uczestnik nie zbierze co najmniej 1 punktu, konto Programu oraz Karta Stałego Klienta tracą ważność
  • Do Uczestników Programu mogą być kierowane specjalne, selektywne oferty.
  • Karta Stałego Klienta jest przypisana tylko do jednego Uczestnika Programu.
  • Uczestnikowi nie wolno udostępniać Karty osobom trzecim, pod rygorem pozbawienia przywilejów wynikających z Programu, w tym utraty zebranych na Karcie punktów.
  • Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
  • Do programu może dołączyć tylko osoba powyżej 18 roku życia.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Firma Delight Wedlinka zarządza danymi w oparciu o Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z 1998r. Podpisując niniejszy regulamin korzystania z Karty Stałego Klienta zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1998r.
 2. Delight Wedlinka może użyć informacji o danych osobowych dostarczonych przez użytkownika Karty Stałego Klienta w momencie dołączania do programu lojalnościowego oraz informacji dotyczących transakcji i zakupów w sklepach Delight Wedlinka i udziału w programie lojalnościowym w celu:
  • zarządzania programem lojalnościowym
  • danych statystycznych
  • badania rynku
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym kontaktując się z wybranym sklepem; informacja o rezygnacji będzie oznaczała zakończenie udziału w programie lojalnościowym.

 

 

Potwierdzam, iż przeczytałem/am i potwierdzam powyższe warunki
IMIE I NAZWISKO DATA